Konseptet og designet

Konseptet til nettsiden jeg har valgt er en nettside til en engelsk restaurant(fiksjon). Den er gammel, dette ser vi i logoen og i navnet (relay). I tillegg reflekterer det unike interiøret dette. Det har også blitt brukt naturfarger og stort sett lite saturnation i denne sammenheng.

Videre programmering vil bli å få skiftende bilder i headeren, få ikonene til å svitsje ved « hover », og få inn innhold under underpunktene. I tillegg skal jeg fylle inn de tomme rommene med små avsnitt på forsiden, som er relevante å vite for kundene. Det blir også viktig at « breaking pointet » faller naturlig og fint.

-Matilda

Publicités